Пурдик Віктор Петрович

Викладач ВНТУ

Резюме

    Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1974 році.  Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» .  З 1974р. до 1975р. працював на «Південному машинобудівному заводі»м.Дніпропетровск.  З 1975р. почав працювати у Вінницькому національному технічному університеті спочатку науковим співробітником, а згодом і викладачем.
    Керівник  галузевої науково-дослідної лабораторії «Гідроагрегат».  В 1986р. захистив у Московському автомеханічному інституті кандидатську дисертацію на тему«Динаміка системи дистанційного керування клинопасовим варіатором молотильного барабана зернозбирального комбайна в режимі регулювання»  (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство та деталі машин»). 
    Автор багатьох наукових розробок, впроваджених як в серійне, так  і в  масове виробництво  з значним економічним ефектом.   В 1993р. отримав наукове звання доцента.  Співавтор 1 монографії, 2 навчальних посібників,  74 статтей і патентів.  Займається дослідженням динаміки  технологічнихмашин з системами гідроавтоматики в тому числі і напрямку енергозберігаючих технологій. 
    Викладає дисципліни - «Технологія машинобудування»,  «Теорія автоматичного керування технологічними системами»,  «Гідропривод та гідро-пневмоавтоматика»,  «Автоматизовані приводи технологічних машин», «Прогресивні технології  в машинобудуванні», «Технологічні основи машинобудування».


    Мій профіль в Google Scholar
    Scopus Author ID: 57203868962
    Репозиторій ВНТУ

 

Публікацій 40

Хобі Рибалка

Електронна пошта purdik@vntu.edu.ua